Product was successfully added to your shopping cart.

آموزش هندسه1

بازنگری سریع

مطالعه این کتاب برای علاقمندان به هندسه به خصوص دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان وممتاز ،دبیران ریاضی وداوطلبان المپیادی مفید است.