Product was successfully added to your shopping cart.

پیاده سازی منطق فازی در PLC

بازنگری سریع

ارائه نظریه فازی توسط لطفی زاده از همان ابتدا انکار و انتقاد بسیاری از دانشمندان معاصر از به ویژه ریاضی دانان را بر انگیخت و کلمه فازی ایشان را به خشم اورد. آنها معتقد بودند تئوری احتمالات بری حل مسائلی که نظریه فازی ادعای پاسخ به آنها را دارد کفایت می کند و این نظریه کاربرد جدیدی ندارد.

دسترسی: شاید در انبار نباشد. نیازمند بررسی بازار

‎20٬000تومان