Product was successfully added to your shopping cart.

مرجع کامل آموزش نرم افزار LOGO (مجموعه راه حل های اتوماسیونی با مرجع کامل مینی PLC

بازنگری سریع


کتاب حاضر با هدف توانمند ساختن خواننده در طراحی سیستم های کنترلی با تعداد ورودی و خروجی های محدود تالیف شده است. نگارش ساده و روان این کتاب پاسخگو بودن آن برای طیف وسیعی از خوانندگان می باشد.