Product was successfully added to your shopping cart.

راهنمای جامع STEP7 (جلد دوم)

بازنگری سریع


مطالبی که در این مجموعه گردآوری و عرضه شده در ادامه مباحث جلد اول و تکمیل کننده آنست. نحوه استفاده از فانکشن های سیستم، برنامه نویسی PLC توسط زبان سطح بالا و روش گرافیکی و نهایتا تشریح سیستم های Fail Safe و Redundant مطالب اصلی کتاب را تشکیل می دهد.


دسترسی: شاید در انبار نباشد. نیازمند بررسی بازار

‎18٬000تومان