Product was successfully added to your shopping cart.

مبانی ترمودینامیک

بازنگری سریع

در طی این دوره از مطالعه ی ترمودینامیک ، تعدادی مثال و مسئله ارائه خواهد شد که با فرآیند هایی ارتباط دارند که در تجهیزاتی نظیر تأسیسات نیروگاه بخار ،پیل های سوختی،یخچال تراکم بخار،سرد کننده ی ترمو الکتریکی،موتور راکت و تأسیسات جداسازی هوا ، مطرح می شوند.در این فصل مقدماتی،شرح مختصری از این گونه تجهیزات می آوریم و این کار دست کم دو دلیل دارد.

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎80٬000تومان