Product was successfully added to your shopping cart.

ماشینهای الکتریکی مخصوص

بازنگری سریع

در این کتاب صرفا به حالات ماندگار ماشینهای الکتریکی توجه شده است ولی تلاش بر آن بوده که جزئیات لازم از دیدگاه فیزیکی به خوبی تشریح شوند تا دانشجویان و سایر خوانندگان کتاب بتوانند درکی اساسی و عمیق از رفتار این ماشینها حاصل نمایند .

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎70٬000تومان