Product was successfully added to your shopping cart.

راهنمای عملکرد و عیب یابی تجهیزات صنایع نفت گاز و پتروشیمی

بازنگری سریع

از جمله تجهیزات و مطالبی که در این کتاب در مورد آنها توضیح داده میشود عبارتند از : برج های تقطیر ، ریبویلرها ، تجهیزات ابزار دقیق ، برج های پر شده ، سیستم های بخار آب ، و جمع آوری کندانس ، نقطۀ شبنم و نقطۀ جوش ، عریان سازی های بخار آب ، هیدرولیک نازل ها ، کنداسورها ،خنک کن های هوایی ، هوا زداها ،سیستم های ایجادخلا ،توربین های بخار ،مبدل های حرارتی ،هیترهای احتراقی ، سیستم های تبرید ،پمپ های گریز از مرکز ، جدا کننده ها ،کمپرسورها و موضوعات دیگر