Product was successfully added to your shopping cart.

آمار مهندسی

بازنگری سریع

ویژگی های این ویراست:
-مقدمه درابتدای هر فصل کتاب: که ارتباط آمار با مهندسی را مشخص می کند
-تفسیر کاربردی: این تفاسیر که در مثال های داخل کتاب گنجانده شده اند ارتباط بهتری میان نتایج آماری مثال ارایه شده و تصمیمات مهندسی که در دنیای واقعی از این نتایج بر می آید برقرار می کند.
-طراحی آزمایش ها: محتوای این بخش برای کمک به دانشجویان در تفسیر نرم افزار کامپیوتری مرتبط با تحلیل واریانس نوشته شده است.
-تمرین جدید: تمرین های جدید در بیشتر فصول شامل مواردی مرتبط با زیست شناسی و بخش بهداشت و درمان می باشند.
-کار با نرم افزار: مثال های مختلفی در کتاب با استفاده از minitab حل شده و کاربرد نرم افزار در مباحث گوناگون آماری مورد بحث قرار گرفته است.

دسترسی: ناموجود

قیمت عادی: ‎80٬000تومان

Special Price ‎20٬000تومان