Product was successfully added to your shopping cart.

برج فرازان

بازنگری سریع

برج فرازانی که در دوران عظمت تمدن اروپا برپا شد، بنایی بود برآمده از حشمت و شکوه و شور و زیبایی، و نیز سردابهای تاریک. ساکنان برج، در قیاس با عصر آینده، روزگاری سپری کردند توام با اتکای به نفس و اطمینان و امید بیشتر، جلال و جاه و زیبایی و بریز و بپاش زیادتر، آسایش و فراغ خاطر و خرمی بالاتر، لذت فزونتر از همنشینی و گفت و شنود با یکدیگر، ستم و ریای گسترده تر، بینوایی و نیاز سخت تر، احساسات، از جمله احساسات دروغین و سطحی وافرتر، در برابر بیمایگی بردباری کمتر، از کار احساس غرور ژرفتر، از مشاهده ی طبیعت و جد شدیدتر، و نشاط و شادابی سرشارتر. دنیای آن روزگار از بسیاری چیزها برخوردار بود که باید اکنون از کف رفته محسوب شود، صرف نظر از اینکه چه به جای آن به دست آمده باشد.

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎80٬000تومان