Product was successfully added to your shopping cart.

از ایده تا مشتری

بازنگری سریع

اگر شما مخترع طراح یا سازنده ای با ایده های بزرگ هستید و لازم است محصول خود را تولید و توزیع کنید این کتاب برای شما بسیار مفید خواهد بود.