Product was successfully added to your shopping cart.

کلیات مفاتیح جیبی فلکسی

بازنگری سریع

کتاب حاضر که مبانی تهویه مطبوع و سیستم‌های آن را شامل می‌شود، همراه با دو کتاب دیگر مولف در مورد سیستم‌های کنترل تهویه مطبوع و سیستم‌های هیدرونیک به سه موضوع اساسی و مهم در مهندسی و صنعت تهویه مطبوع می‌پردازند.
مطالعه این سه موضوع خواننده علاقمند را مجهز می‌کند تا در طراحی‌ها و یا کارهای اجرایی خود با دیدی روشن بتواند سیستم‌های اشاره شده را تجزیه و تحلیل کرده، گام‌هایی درست در زمینه طراحی سیستم‌ها و نیز در زمینه صرفه‌جویی در انرژی (به ویژه در کشور ما که امروزه به موضوعی مهم بدل شده است) بردارد