Product was successfully added to your shopping cart.

آموزش زبان چینی به روش نصرت (DVD)

بازنگری سریع

این مجموعه شمل:
آموزش و مکالمه زبان چینی بیش از 12ساعت
تمرین تقویت حافظه در ضمن یادگیری
آموزش مکالمه و یادگیری آن در 30روز

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎32٬000تومان