Product was successfully added to your shopping cart.

آموزش زبان روسی به روش نصرت (DVD)

بازنگری سریع

این مجموعه شمل:
آموزش و مکالمه زبان روسی بیش از 12ساعت
تمرین تقویت حافظه در ضمن یادگیری
آموزش مکالمه و یادگیری آن در 30روز

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎32٬000تومان