Product was successfully added to your shopping cart.

اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

بازنگری سریع

مفاهیم اساسی در سرمایه گذاری
مفاهیم ریسک و بازده
تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
اصطلاحات کاربردی در بورس و موارد خاص در سرمایه گذاری

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎25٬000تومان