Product was successfully added to your shopping cart.

نظریه پردازی در رشته های کاربردی

بازنگری سریع

سنّت نظریه پردازی، سنّت دیرپایی در علم اجتماعی به طور اعم و در رشته مدیریت به طور اخص است. در نظریه پردازی، آدمی درصدد برمی آید تا جهان پیرامونی خود و نیز پدیده ها و رخدادهای آن را به قاموس نظریه درآورد، امکان بررسی و آزمون تجربی آن نظریه را نشان دهد، شواهد و مدارکی در حمایت از آن بیاورد، سودمندی آن در جهان اجتماعی را به معرض نمایش بگذارد، و در صورت نیاز تغییراتی را در آن صورت دهد. بنابراین، فلسفه وجودی عالِم و اندیشمند در این حوزه ها عبارتست از کشف، ساخت، آزمون، کاربرد،و اصلاح نظریه.


شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب نظریه پردازی در رشته های کاربردی با شماره های کتابفروشی فردا تماس بگیرید و یا به صورت اینترنتی کتاب نظریه پردازی در رشته های کاربردی از سایت فردا بوک خریداری نموده و درب منزل تحویل بگیرید


 

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎28٬000تومان