Product was successfully added to your shopping cart.

اصول بهره برداری از چاه های نفتی دارای مشکل رسوب

بازنگری سریع

یکی از نکات مهم در تولید صیانتی رفع معضلات و ناهنجاری‌‌های تولید و پیش‌‌بینی آن‌‌ها می‌‌باشد. در این بین، وجود رسوب‌‌های آلی و معدنی در مخزن و تولید آن‌‌ها توسط چاه یکی از این ناهنجاری‌‌ها می‌‌باشد که رفع این رسوب‌‌ها در سازند‌‌های تولید کننده نفت و سیستم‌‌های تولیدی طی سال‌‌ها یکی از مشکلات در صنعت نفت بوده است.

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎18٬000تومان