Product was successfully added to your shopping cart.

شکاریم یک سر همه پیش مرگ

بازنگری سریع

شاهرخ مسکوب بیش و پیشتر از هر چیزی خود را جستارنویس می‌دانست تا یک محقق
محقق به هیزم و خاکستر توجه دارد، جستارنویس به آتش توجه دارد. یکی از نمونه های برجستهٔ جستارهایش ارمغان مور بود که در سال‌های پایانی عمرخود نوشت

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎18٬000تومان