Product was successfully added to your shopping cart.

پروانه و یوغ (۲۸)

بازنگری سریع

دیوارها بلند و سرد هستند. آسمون پیدا نیست. مردها روی سنگفرش راه میروند توییک دایره راه می‌روند زمینو نگاه می‌کنند. حرف نمی‌زنند گوش می‌دهند به صدای کفش‌ها که روی زمین کشیده می‌شوند. من اون‌جا هستم میووند آن مردها. توییک دایره راه میروم زمینو نگاه می‌کنم. حرف نمی‌زنم.

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎7٬000تومان