Product was successfully added to your shopping cart.

کمربند

بازنگری سریع

درکشور پاریس بود که چشمم به روی روستایم باز شد، زیرا در آن‌جا فقط شاعر بودم. پاریس به من این امکان را داد که انسان کاملاً مستقلی باشم و معنای واقعی مدرنیته چیزی جز این نیست، در حالی‌که قبیله هنوز هم مرا سلولی کوچک از پیکر بزرگ خود فرض می‌کند.

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎12٬000تومان