Product was successfully added to your shopping cart.

مستاجر وایلدفل هال

بازنگری سریع

قهرمان داستان بعد ازخوشی‌های جوانانه سختی‌هایی را پشت سر می‌گذارد که آداب و رسوم جامعه و عادات افراد در آن سهم بسیار مهمی دارد. این رمان با عرصه عظیم رویدادها و صحنه‌ها و آدم‌ها و زمان‌ها و مکان‌ها نقد کوبنده‌ای است بر مناسبات مبتذل اجتماعی

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎36٬000تومان