Product was successfully added to your shopping cart.

دوشس ملفی (۳۰)

بازنگری سریع

دوشس: من کی هستم؟

بوزولا: جعبه‌ای ازغذای کرم‌ها، مرهمی از روغن مومیایی، این گوشت چیست؟کمی شیری بریده، خمیری جدا شده. اجسام ما از زندان‌های کاغذی که کودکان بسازند و مگسان را حبس آن کنند ضعیف‌تر است و کوچک تر

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎9٬800تومان