Product was successfully added to your shopping cart.

دختری که رهایش کردی

بازنگری سریع

آنچه که نویسنده نوشته است یک داستان عاشقانه به صورت تاریخی نیست، بلکه یک رمان تاریخی عاشقانه عالی است. نوشتن این کتاب در سال ۱۹۱۶، در اواسط جنگ دوم جهانی شروع شد. شهر کوچک فرانسه به ام پرونون – که در واقعیت در گذشته و حال نیز وجود دارد – توسط آلمان ها اشغال شد که سربازانش هر چیز با ارزشی را بردند، تمام اشیاء گران قیمت و البته همه مواد غذایی مناسب را. حتی با وجود اینکه مردم شهر گرسنه هستند، آلمان ها غذای بیشتری از آن ها می خواهند.

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎30٬000تومان