Product was successfully added to your shopping cart.

شبكه های مجازی وفرهنگ ايرانی درعصرجهانی شدن

بازنگری سریع

جهانی شدن فرایندی است اجتناب ناپذیر که از قرن نوزدهم و بیستم شروع شده و همراه با فراز و نشیب هایی که هیچگاه به جز دوران جنگ های جهانی اول و دوم متوقف نشده، به تکامل خود ادامه داده است. این فرایند درطول مسیر خود ابتدا در بعد اقتصادی موفق بوده ولی کم کم به سایر ابعاد نیز گسترش یافته است. این مقاله در راستای تبیین نقش شبکه های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن نخست به طرح موضوع پرداخته و سپس مفاهیم جهانی شدن، کنش ارتباطی، مشارکت ارتباط مؤثر، شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی، شبکه های اجتماعی مجازی را توصیف و در ادامه ارتباط شبکه های اجتماعی مجازی با جهانی شدن را تشریح نموده است. جهان امروز در معرض دگرگونی، تغییر و تحولات فزایند ه­ای قرار دارد، به خصوص حرکت به سمت و سوی "دهکده واحد جهانی" و در هم ریختن نظام­ ها و سازمان­ های ملی موجود. در عین حال بروز و ظهور چالش­ ها و بحران­ های جدید در عرصه­ های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، امنیت و... در جهان ایجاب می­کند که این تحولات و جریان­ ها به دقت مورد مطالعه و مطمع نظر قرار گیرد و مهم ­تر اینکه فاکتورها، عوامل و اسباب مؤثر در خیزش، تسریع و یا سمت و سو دادن این حوادث و تغییرات نیز باید ارزیابی و مورد شناخت قرار گیرد. رسانه­ های ارتباط جمعی و به ­ویژه شبکه­ های اجتماعی مجازی، در عصر حاضر نقش عمده و مهمی را در عرصه تغییر و تحولات اجتماعی بر عهده دارند و این وسایل منشأ بسیاری از تحولات معاصر، راهنما و کنترل­ کننده جریان­ ها و تحولات در جهان محسوب می­ شوند.


شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب شبكه های مجازی وفرهنگ ايرانی درعصرجهانی شدن با شماره های کتابفروشی فردا تماس بگیرید و یا به صورتی اینترنتی کتاب شبكه های مجازی وفرهنگ ايرانی درعصرجهانی شدن از سایت فردا بوک خریداری نموده و درب منزل تحویل بگیرید

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎14٬000تومان