Product was successfully added to your shopping cart.

تحلیل یاددهی و یادگیری در تربیت بدنی 2036

بازنگری سریع

کتاب تحلیل یاددهی و یادگیری در تربیت بدنی بهترین شیوه‌های مبتنی بر تحقیق را برای تدریس تربیت بدنی ارائه می‌کند. این کتاب با تحلیلي غیر رسمی از تدریس آغاز و به بررسي راهبردهای نظام‌مند برای تحلیل رفتارها و تعاملات دانش‌آموز و معلم منتهي مي‌شود. این کتاب درسي با هدف کمک به معلمان و مدرسان تربیت بدنی طراحی شده است تا آنها بتوانند در اجراي برنامه‌های پیشرفته تربیتي به استانداردهای انجمن ملی ورزش و تربیت بدنی دست يابند.


كتاب تحليل ياددهي درتربيت بدني بیل اندرسون براي نخستين بـار در سـال 1980 چاپ شد. لاري لاك  در پیشگفتار آن هشدار داده بود که شیوه محتاطانه,قلم ساده و بيتكلف نويـسنده در نگـاه اول نـشان نمـيدهـد كـه این كتـاب انقلابـي در تربيت بدني به پا كند.اكنون، پس از گذشت سي سال، كتاب پيش رو بـر پايـة اثـراصـيل اندرسـون بنـا شـده اسـت. سـعي كـرده ام ضـمن حفـظ حـال وهـواي كاربرپسند و عملي كتاب اصلي، پيـشنهادهايي بـراي كـاربرد بهينـة آن ارائـه دهـم و قسمتهاي مربوط به چكيدههاي پژوهشي را به روز رساني كنم. اين كتاب درسي براي استفاده درتحليل تدريس دورة كارشناسي ارشد، يادورة  كارورزي معلمي ياروشهاي تدريس طراحي شده است. طرح موردنظرمن ايـن بـود كه معلمان ابتدادر كلاس تحليل تدريس شركت كنند، سپس با كارورزان معلمي كنند. معلمان پس ازاينكه تدريس خودرا مطالعه وبررسي كردند، ميتوانند در كسوت معلمياري به پيشرفت كارورزان معلمي خود كمك كنند. اين رويكردتفاهم معلمـان و مدرسان را تضمين خواهد كرد. همچنين، مبنايي است براي تشكيل كـادرآموزشـياران بالینی در كلاسهاي كارورزي معلمي وروشهاي تدريس
شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب تحلیل یاددهی و یادگیری در تربیت بدنی ازکتابفروشی فردا این محصول را از طریق دکمه افزودن به سبد خرید خریداری نموده ودر کمترین زمان کتاب تحلیل یاددهی و یادگیری در تربیت بدنی تحویل بگیرید و از آن بهره مند شوید.
 

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎18٬000تومان