Product was successfully added to your shopping cart.

آنتن های آرایه فازی

بازنگری سریع

در آرایه فازی ثابت، شیفت فاز در فیدر هر المنت، ثابت بوده و در هنگام طراحی با توجه به کاربرد و ویژگی های خاص المان ها مقدار شیفت تعیین و طراحی خواهد شد. در آرایه فازی پویا، میزان تاخیر در فیدر هر یک از المنت ها قابلیت انتخاب دارد.

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎45٬000تومان