Product was successfully added to your shopping cart.

از سیر تا پیاز ساختمان سازی درب و پنجره

بازنگری سریع

سالهاست که ساختمان سازی در کوچه و پس کوچه های خیابان اصلی و فرعیشهرهای کشورمان رونق دارد و تعداد کمی از مردم هستند که در طول عمر خود با این واژه ارتباط نداشته اند. در این مجموعه از کتاب های از سیر تا پیاز اجرای هر بخش از ساختمان به صورت جداگانه و در قالب یک کتاب مجزا بررسی شده است.

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎8٬000تومان