Product was successfully added to your shopping cart.

از سیر تا پیاز ساختمان سازی تاسیسات مکانیکی مطابق برضوابط کاملا اجرایی کارگاهی

بازنگری سریع

امروزه پرداختن به موضوعی خاص از میان انبوه موارد مربوط به ساختمان امکان شناخت بهتر و دقیق تر آن را میسر می کند. در این کتاب ها پس از تعاریف مختصری از هر قسمت ساختمان مستقیما روش اجرای آن تشریع می شود

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎7٬000تومان