Product was successfully added to your shopping cart.

مصالح ساختمانی(ویژه دانشجویان عمران و معماری)

بازنگری سریع

مطالعه و شناخت خواص مصالح ساختمانی بمنظور کاربرد مناسب و صحیح ان در یک پروژه در جهت اطمینان،پایداری و جنبه های اقتصادی آن امریست لازم و ضروری که بایستی مدنظر مهندسین و طراحان قرار گیرد.افزایش بیشمار مصالح ساختمانی در سالهای اخیر و و البته تغییرات در طراحی های مهندسی و معماری باعث شده است که انتخاب مصالح دستخوش تغییرات و مقدار زیادی به خواص مصالح به کار رفته مرتبط باشد.

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎12٬000تومان