Product was successfully added to your shopping cart.

شناخت مواد و مصالح ساختمانی

بازنگری سریع

فعالیت های ساختمانی بخش بزرگی از فعالیت های بخش اقتصادی و تولیدی کشور ما را تشکیل می دهد. این فعالیت ها در قالب پروژه های مسکونی اداری، تجاری، بهداشتی و نظایر آن ها به همراه فعالیت های عمرانی نظیر راهسازی،سدسازی، تاسیسات آب رسانی نقش عظیمی در توسعه اقتصادی دارد.

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎19٬000تومان