Product was successfully added to your shopping cart.

ساخت و نگهداری ساختمانهای بنایی در برابر زلزله

بازنگری سریع

تحلیل یک سازه ناشی از حرکت زمین و شتاب ایجاد شده مشکل است. بنابراین فرض می شود پی ساختمان ثابت است و بارهای جانبی معادلی به سازه اعمال می شود تا همان نیروهای اصلی را نتیجه دهد.
هنگامی که در یک زلزله دیوار آسیب زیادی می بیند کلاف های قائم سهم بزرگی از بارهای ثقلی به واسطه سختی محوری بالایی که دارند تحمل می کنند.

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎10٬000تومان