Product was successfully added to your shopping cart.

راهنمای جامع7 Adobe Captivateهمراه باDVD

بازنگری سریع

Adobe Captivate، بهترين راهكار تجاری برای ساخت محتواهای آموزش الكترونيكی است. با Captivate می توان عمليات در حال انجام در صفحه كامپيوتر را ضبط نمود، پروژه های آموزش الكترونيكی را توسعه بخشيد

دسترسی: تهیه از مراکز توزیع

‎26٬000تومان