Product was successfully added to your shopping cart.

درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی میر(بانک سوالات 86-82)

بازنگری سریع

کتابی که پیش رو دارید شامل سوالات طبقه بندی شده آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی و دنداپزشکی از شهریور 82 تا اسفند 86 همراه با پاسخ های تشریحی می باشد که تحت عنوان ویرایش پنجم درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی جلد 2/2 می باشد. در واقع این کتاب مکمل ویرایش نهم درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی جلد2/1 است . به داوطلبان به فراخور فرصتی که برای آمادگی در آزمون ها درنظر گرفته اند.


شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی میربا کتابفروشی فردا تماس بگیرید و یا به صورت اینترنتی کتاب درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی میر را از سایت فردابوک خریداری نموده و درب منزل تحویل بگیرید. خرید اینترنتی با اولویت بیشتری رسیدگی می شود.

دسترسی: شاید در انبار نباشد. نیازمند بررسی بازار

‎31٬800تومان