Product was successfully added to your shopping cart.

تصفیه پسماندهای صنعتی تجربیات معاصر و تصوراتی برای آینده

بازنگری سریع

در سال هایی نه چندان دور، متداول بود که وقتی چیزی پسماند تلقی می شد، بزرگ ترهایمان می گفتند:"آن را دور بیانداز". اما اکنون با توجه به بحران رشد جمعیت کره ی زمین طی یک قرن اخیر و رسیدن به سطح جمعیتی تقریبا دو برابر توان اکولوژیک خاک، همچنین تولید افسار گسیخته ی میلیون ها تن پسماند های خانگی، صنعتی، بیمارستانی و کشاورزی، جایی دور برای انداختن وجود ندارد و همه ی "دور" ها، یا برای زندگی امروزمان مورد نیاز است و یا برای تداوم زندگی مان در آینده.
شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب تصفیه پسماندهای صنعتی تجربیات معاصر و تصوراتی برای آینده با کتابفروشی فردا تماس بگیرید و یا با خرید اینترنتی کتاب جتصفیه پسماندهای صنعتی تجربیات معاصر و تصوراتی برای آینده از سایت فردا بوک درب منزل تحویل بگیرید. خرید اینترنتی کتاب با اولویت بیشتری رسیدگی می شود.

دسترسی: شاید در انبار نباشد. نیازمند بررسی بازار

‎40٬000تومان