Product was successfully added to your shopping cart.

دستور زبان فرانسه: اسم و صفت (به شیوه تطبیقی با دستور زبان فارسی) 2101

بازنگری سریع

این کتاب براي دانشجويان زبان فرانسه به عنوان یکی از منابع درس «دستور زبان فرانسه» در مقطع کارشناسی و همین طور بخشی از درس «دستور مقابله‌ای زبان فرانسه و فارسی» در مقطع کارشناسی ارشد تدوين شده است.


شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب دستور زبان فرانسه با کتابفروشی فردا تماس بگیرید و یا با خرید اینترنتی کتاب دستور زبان فرانسه از سایت فردا بوک درب منزل تحویل بگیرید. خرید اینترنتی کتاب با اولویت بیشتری رسیدگی می شود.