Product was successfully added to your shopping cart.

راز کیهان(فیزیک کوانتومی:زبان طبیعت)

بازنگری سریع

این کتاب به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول، “راه به واقعیت کوانتومی” است که بحث آن درباره پیشرفت نظریه کوانتومی اتمی است. فهم و درک واقعیت کوانتومی نیاز به تغییر دادن واقعیت دیدنی و احساس کردنی به واقعیت آشکار شدۀ دیگری است که تنها از راه نظری می توان آن را درک کرد. جهانی که توسط نظریه کوانتومی تعریف و تفسیر می شود به ذائقه ما آنچنان که فیزیک کلاسیک بود، جور در نمی آید. واقعیت کوانتومی در واقع منطقی است اما قابل تجسم نیست.


بخش دوم کتاب درباره “سفر به درون ماده” است. فیزیکدانان، با گسترش آگاهی و هوشیاری خاص آدمی و با دسترسی به دورترین نقطۀ فضا و فضا به درون ساختار ماده نفوذ می کنند و قلمرویی را کشف می کنند که فراسوی مولکول و اتم است. اتم دارای هسته است. نیروهایی که هسته اتمی را به هم نگه می دارند محصول مجموعه تازه ای از ذرات هستند-، ذراتی که تا آن روز دیده نشده بودند- و آنها را هادرون ها می نامند و اینها به نوبه خود از ذرات بنیادی دیگری تشکیل شده اند که کوارک نامیده می شوند. فیزیکدانان به دورن حوزه کوارک و دیگر ذرات کوانتومی که هر چیزی را در کیهان می توان از آنها ساخت، دست یافته اند. با ابزارهای موجود دانشمندان توانسته اند کوچکترین فاصله های ممکن را اندازه بگیرند و از روی آنها قوانین اسای را کشف کنند، قوانینی که نیروهای طبیعت را به هم متحد می کنند.


درک جهان این ذرات بنیادی مستلزم ادغام نظریه کوانتومی با نظریه نسبیت خاص فضا و زمان اینشتین است. با استفاده از نظریه میدان واحد، فیزیکدانان در پی بازسازی ثانیه اول بیگ بنگ در آغاز زمان هستند که در آن کیهان گوی آتشین چرخانی از کوارک ها و دیگر ذرات کوانتومی بود. همان طور که می دانیم همه چیز از گوی بسیار داغی به وجود آمده است. این پژوهش پاسخگوی این است که چگونه کیهان ما در طی تقارن های شکسته، زاده شد و چگونه به پایان خواهد رسید.


سرانجام در بخش سوم که کوتاه تر است می رسیم و این “راز کیهان” است که درباره طبیعت قوانین فیزیکی و چگونگی کشف آنها توسط فیزیکدان ها صحبت می کند. این قسمت نیز شامل بازتاب ها و اندیشه های شخصی در رابطه با تلاش های متهورانه علمی است- که راه فعالیت های علمی و فناوری، نظام کشف شدۀ کیهان که من آن را راز کیهان می نامم بصورت برنامه ای آماده برای تحول تاریخی در می آید. جهان نوین پاسخگوی اکتشاف های چالش طلبانۀ کوانتوم و کیهان است- اکتشافاتی که به آیندۀ ما شکل می دهند و تصور ما را از واقعیت دگرگون می سازند.

شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب راز کیهان  با کتابفروشی فردا تماس بگیرید و یا با خرید اینترنتی کتاب راز کیهان از سایت فردا بوک درب منزل تحویل بگیرید. خرید اینترنتی کتاب با اولویت بیشتری رسیدگی می شود.

دسترسی: شاید در انبار نباشد. نیازمند بررسی بازار

‎25٬000تومان