Product was successfully added to your shopping cart.

آمار در علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی 2097

بازنگری سریع

علم اطلاعات و دانش‌شناسی با پدیدة اطلاعات، رفتار اطلاعاتی، ذخیره و بازیابی و جریان حاکم بر آنها سروکار دارد. تحلیل و پردازش این اطلاعات نیازمند استفاده از روش‌های آماری است که بخش اعظم آنها در قالب تحلیل شاخص‌های علم‌سنجی است؛ لذا ضرورت دارد دانشجویان و محققان رشتة علم اطلاعات و دانش‌شناسی به تبحّر کافی در کاربرد روش‌های آماری دست یابند. آنچه کتاب حاضر را از منابع مشابه متمایز می‌کند، پرهیز از مطالب تئوری غیرضروری، پیوستگی آنها، بیان ساده همراه با مثال‌های کاربردی و نرم‌افزاری است که امکان درک بهتری از مفاهیم را فراهم آورده است.


 شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب آمار در علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی با کتابفروشی فردا تماس بگیرید و یا با خرید اینترنتی کتاب آمار در علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی از سایت فردا بوک درب منزل تحویل بگیرید. خرید اینترنتی کتاب با اولویت بیشتری رسیدگی می شود. 

دسترسی: شاید در انبار نباشد. نیازمند بررسی بازار

‎23٬000تومان