Product was successfully added to your shopping cart.

حکایت حکمت: زندگی و زمانه علی‌اصغر حکمت‌ شیرازی

بازنگری سریع

حکایت حکمت حکایت یک نسل است، نسلی که از انقلاب مشروطه تا انقلاب ۵۷ را تجربه کرد. حوادثی که در این دورۀ ۷۵ ساله طی شد‎ فراز و نشیب بسیار داشت، فراز و نشیبی که با جنگ‎، اشغال کشور‎، هرج و مرج‎، کودتا‎، دیکتاتوری‎، فضای باز سیاسی‎، نوسازی فرهنگی و اجتماعی و... همراه بود. این اتفاقات هر از چندی نخبگان ایرانی را به بازنگری در مشروطه وامی ‎داشت


شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب حکایت حکمت: زندگی و زمانه علی‌اصغر حکمت‌ شیرازی با کتابفروشی فردا تماس بگیرید و یا به صورت اینترنتی کتاب حکایت حکمت: زندگی و زمانه علی‌اصغر حکمت‌ شیرازی را از سایت فردا بوک  خریداری نموده و درب منزل تحویل بگیرید. خرید اینترنتی با اولویت بیشتری رسیدگی می شود.

دسترسی: شاید در انبار نباشد. نیازمند بررسی بازار

‎26٬000تومان