Product was successfully added to your shopping cart.

راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و پای‌بندی

بازنگری سریع

کتاب راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و پای بندی کاربردی ترین راهنمای بالینی در درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی است که تاکنون منتشر شده است.این رویکرد درمانی برای طیف بساری از اختلال های روانی و مسائل و مشکلات.
در این مدل درمانی از فرایندهای پذیرش,ذهن آگاهی ,پایبندی , تعهد و غییر رفتار استفاده میشود تا انعطاف پذیری روان شناختی بیشتری پدید آِید که مبتین بر فرایند های ششگانه اساسی,استعاره ها و تمرین های استعاره ای میباشد.

دسترسی: شاید در انبار نباشد. نیازمند بررسی بازار

‎37٬000تومان