Product was successfully added to your shopping cart.

تحلیل شبکه های اجتماعی مبانی نظری و ابزارها

بازنگری سریع

یک روش قدرتمند برای درک پیچیدگی دنیای اجتماعی و تحلیل اتصالات بین افراد در اجتماع از طریق تحلیل شبکه های اجتماعی به وقوع می پیوندد. دوستی، محبت، قدرت، نفوذ یا حتی انتشار بیماری از طریق شبکه های بین افراد در جامعه انتقال پیدا می کند و یا حتی شکل می گیرد .
بنابراین، تحلیل و بصری سازی شبکه های اجتماعی ابزاری بسیار کارآ برای محققان است و بررسی داده ها را از زوایا و دیدگاه های جدیدی امکان پذیر خواهد ساخت. مهندسان و محققان جوان در زمینه علوم کامپیوتر به ویژه وب کاوی، علوم شبکه و نیز تحلیل شبکه های پیچیده به تجسم و بصری سازی اطلاعات بسیار علاقه مند هستند . نظریه شبکه های اجتماعی از معدود نظریه ها در علوم اجتماعی است که می توان آن را هم در تحلیل گروه های کوچک و هم در تحلیل سیستم های کلان ،همانند جوامع بشری ، به کار برد . از طرف دیگر نرم افزارهای تحلیل شبکه های اجتماعی برای شناسایی، تجزیه و تحلیل، تجسم و شبیه سازی گره ها و یال ها، با انواع مختلف داده های ورودی به کار گرفته می شوند. ابزارهای تحلیل شبکه های اجتماعی به محققان اجازه می دهند تا شبکه هایی با اندازه های مختلف را بررسی و تحلیل کنند . این نرم افزارها با فراهم آوردن ابزارهای مختلف اعنال رویه های ریاضی و اماری را روی مدل شبکه امکان پذیر می کنند . هم چنین ان ها با نمایش بصری شبکه های اجتماعی به درک و تحلیل نتایج کمک زیادی می کنند.
در این کتاب سعی شده است هم مبانی نظری و علمی تحلیل شبکه های اجتماعی تا حد ممکن پوشش داده شود و هم در مورد ابزارهای موجود در این حوزه به حد کافی بحث شود . به همین منظور در هشت فصل انتهایی کتاب به تفصیل به نرم افزار گفی که یکی از نرم افزار های بسیار رایج برای تحلیل گران شبکه های اجتماعی است پرداخته شده است .

دسترسی: شاید در انبار نباشد. نیازمند بررسی بازار

‎35٬000تومان