Product was successfully added to your shopping cart.

نوسازی، تحریم و تاویل: از شناخت علمی تا هراس از تکفیر

بازنگری سریع

نوسازی نیازی همیشگی است. روندی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است. در غیاب آن زندگی از حرکت بازمی‌ایستد و شادابی و پویایی خود را از دست می‌دهد و فرهنگ به مرگ و زوال می‌گراید. نوسازی با آرزو و خواسته‌ی شخصی این یا آن متفکر شکل نمی‌گیرد بلکه زمینه‌های تاریخی‌ـ‌ اجتماعی، سیاسی و فکری خاص خود را دارد این کتاب نوسازی، تحریم و تاویل: از شناخت علمی تا هراس از تکفیر مجموعه‌ی چهار مقاله‌ی مرحوم نصر حامد ابوزید و آخرین اثر منتشرشده‌ی این متفکر پرآوازه‌ی مصری است. این مقالات به‌رغم این‌که در زمان‌های مختلف و به مناسبت‌های گوناگون تحریر شده‌اند، به‌نحوی مستقیم و غیرمستقیم به موضوع بازسازی گفتمان دینی مربوط‌اند.


شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب  نوسازی، تحریم و تاویل: از شناخت علمی تا هراس از تکفیر با کتابفروشی فردا تماس بگیرید و یا به صورت اینترنتی کتاب  نوسازی، تحریم و تاویل: از شناخت علمی تا هراس از تکفیر  را از سایت فردا بوک خریداری نموده و درب منزل تحویل بگیرید. خرید اینترنتی با اولویت بیشتری رسیدگی می شود.

دسترسی: شاید در انبار نباشد. نیازمند بررسی بازار

‎28٬000تومان