Product was successfully added to your shopping cart.

هستی متن مقدس

بازنگری سریع

این کتاب هستی متن مقدس  بر مبنای دو اصل نظری تدوین شده است: نخست این‌که هستی یک متن مقدس و مبنای معرفت دینی است، که در طول تاریخ مورد غفلت بخشی از متفکرین مسلمان بوده است، هستی به‌عنوان یک کل یا وجود مستمراً و مشتاقانه در آفرینش، انتخاب، هماهنگی و تصمیم است، هر ذره روح دارد. اصل دوم این است که دین دو بخش دارد: الف) ثابت و تغییرناپذیر، ب) متغیر و تغییرپذیر. حوزه‌ی اول حوزه‌ی اصول یا ارزش‌هاست و حوزه‌ی دوم حوزه‌ی امور یا روش‌هاست.


شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب هستی متن مقدس با کتابفروشی فردا تماس بگیرید و یا به صورت اینترنتی کتاب هستی متن مقدس  را از سایت فردا بوک خریداری نموده و درب منزل تحویل بگیرید. خرید اینترنتی با اولویت بیشتری رسیدگی می شود.

دسترسی: شاید در انبار نباشد. نیازمند بررسی بازار

‎24٬000تومان