Product was successfully added to your shopping cart.

ساخت نوایی زبان فارسی : تکیه واژگانی و آهنگ 2188

بازنگری سریع

تکیه و آهنگ دو رویداد مهم ساخت نوایی زبان است که نقش اساسی در برجستگی واحدهای زبانی دارد. تکیه در سطح کلمه باعث برجستگی نسبی یک هجا می‌شود. در سطح جمله نیز یک کلمه با تغییرات آهنگی از کلمات دیگر برجسته‌تر می‌شود. در این کتاب نویسنده کوشیده است جنبه‌های آواشناختی ساخت نوایی زبان فارسی را تبیین کند. در این راستا، فرضیه‌های واجی متعددی را مطرح کرده و در چارچوب آزمایش‌های تولیدی و درکیِ مناسب به محک آزمون گذاشته است. از رهگذر این آزمایش‌ها، یافته‌های مهمی دربارة بازنمود آوایی و واجی ساخت نوایی زبان فارسی حاصل آمده که برخی باورهای رایج و دیدگاه‌های علمی پیشین را به چالش گرفته است. از این رو، مطالعة کتاب حاضر به زبان‌شناسان و پژوهشگران زبان فارسی توصیه می‌شود. شما دوستان عزیز میتوانید برای خرید کتاب ساخت نوایی زبان فارسی : تکیه واژگانی و آهنگ با کتابفروشی فردا تماس بگیرید و یا به صورت اینترنتی کتاب ساخت نوایی زبان فارسی : تکیه واژگانی و آهنگ را از سایت فردا بوک خریداری نموده و درب منزل تحویل بگیرید. خرید اینترنتی با اولویت بیشتری رسیدگی می شود.

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎45٬000تومان