Product was successfully added to your shopping cart.

آدام اسمیت چگونه می تواند زندگی شما را تغییر دهد

بازنگری سریع

آدام اسمیت با اینکه پدر علم اقتصاد و نویسنده مشهورترین کتاب در مورد دلایل غنا و فقر ملل است در کتاب نظریه عواطف اخلاقی، فصیح تر از هر کس از بیهودگی در پی پول بودن با امید یافتن خوشبختی سخن گفته است.

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎35٬000تومان