Product was successfully added to your shopping cart.

مدیریت برند و تبلیغات رویکردی کاربردی

بازنگری سریع

کتاب مدیریت برند و تبلیغات با پرداختن به جایگاه برند و تبلیغات از ابعاد مختلف فلسفی و کارکردی و توضیح ارتباط اجزای این دو توانسته گام مهمی در راستای بهبود دانش این حوزه بردارد.

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎80٬000تومان