Product was successfully added to your shopping cart.

گاهی خودت را به خواب بزن

بازنگری سریع

کتاب "گاهی خودت را به خواب بزن" از زندگی کردن زندگی ناکرده می گوید. و از نرینه و مادینه ی روانی، که عدم وجودش زندگی زوج را به چالش می کشاند. و از کهن الگوهایی که با فراخواندن به درون می توان از تعادل روانی برخوردار شد.

دسترسی: اگر در بازار موجود باشد، تهیه و ارسال می شود.

‎80٬000تومان